İsim Tescil Belgemiz

Yazdır PDF

İsim Tescil Marka başvurusu ve markalaşmanın önemi konusundaki ilk adım olan marka tescil işleminde Türkiye’nin yetkili tek resmi kurumu Türk Patent Enstitüsü’dür.

Marka ve Araştırma-Değerlendirmenin Önemi;

Marka; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren çok önemi bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.